pH indikátorový papier v rolke 5 m

pH 1-14

Pri povrchovej úprave kovov kyselinami je potrebné povrch po úprave umyť, kým povrch nie je neutrálny. V opačnom prípade dôjde ku korózii feritickej ocele a k zmene farby zliatin medi. Pomocou pH indikátorového papiera možno skontrolovať, či je povrch neutrálny. Odpadová voda musí mať rovnakú hodnotu pH ako použitá voda z vodovodu.

Na stiahnutie – Informácie o produkte: